ارکان شهرک نوآوری ایران


Icon
مرکز خدمات فناوری
 • مرکز اینترنت و اطلاع رسانی
 • اتاق جلسات
 • مراکز کارگزاری
 • واحد های اداری خدماتی فنی
 • فضاهای آموزشی
Icon
مراکز نمایشگاهی
 • سالن نمایشگاهی موضوعی
Icon
مراکز خدمات شهری و عمومی
 • مسجد
 • دفاتر بیمه
 • شعب بانک
 • دفاتر پیشخوان دولت و فنی
 • باشگاه ورزشی
 • رستوران و کافه
 • خدمات حمل و نقل زمینی و هوایی

Icon
مراکز تحقیق ، توسعه و نوآوری
 • آزمایشگاه های تخصصی
Icon
کارگاه های تولیدی دانش بنیان
 • دفاتر شتابدهی
 • فضای کار اشتراکی
 • دفاتر خصوصی شرکت های نوپا
 • سالنهای تولیدی محصولات دانش بنیان
Icon
اراضی تحقیق، توسعه و صنعتی