رسالت های شهرک نوآوری ایران


تصویر

  • خلاقیت و نوآوری در اکوسیستم کشاورزی کشور(سلامت ،غنی سازی، افزایش تولید محصولات راهبردی ، توسعه محصولات سالم و ارگانیک)
  • جاری نمودن اقتصاد دانش بنیان در محصولات کشاورزی و ایجاد پشتوانه  اقتصاد مقاومتی، استقلال و خود کفایی در تامین مواد غذایی کشور
  • سالم سازی مواد غذایی  مطابق با استانداردهای جهانی و ایجاد برند و صادرات محصولات دانش بنیان
  • تکمیل زنجیره های ارزش ، صنایع تبدیلی و تکمیلی
  • تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی با ایجاد فرصت های شغلی مناسب

تصویر