معرفی شهرک نوآوری ایران

شهرک نوآوری ایران  درغرب استان تهران و جنوب استان البرز شهرکی است که ضمن فراهم آوری زیر ساخت  مناسب برای استقرار واحدهای فناور تولیدی، خدماتی و مشاوره ای، با گرد آوری و تجمیع  اجزای دخیل در توسعه فناوری واکوسیستم نوآوری زمینه ارائه حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت ایجاد کسب و کارهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری های جدید را فراهم آورده و از طرف دیگر با اشاعه فناوری های جدید در کسب و کارهای تولیدی زمینه ارتقای توان رقابتی و توسعه فعالیت های آنها را پدید می آورد. شهرک نوآوری ایران بستر مناسبی برای استقرار کسب وکارهای فناور، واحدهای تحقیق و توسعه، مشاورین خبره و مؤسسات پژوهشی و آموزشی شکل می دهد که در تعامل سازنده با یکدیگر زمینه ارتقای فناوری در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را فراهم می آورند. هدف از تجمیع این فعالان در شهرک نوآوری ایران ایجاد هم افزایی و تجاری سازی فنّاوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار فناوری در کشاورزی و امنیت غذایی است. شهرک نوآوری ایران به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر تجاري سازي و توسعه فناوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغالزايي تخصصي فعالیت می نماید. شهرک نوآوری ایران با دارا بودن50 هکتار اراضی، 23 هزار مترمربع ساختمان در قالب ایجاد فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی قابل واگذاری به واحدهای فناور و همچنین با موقعیت خاصی از لحاظ قرارگیری در کنار مراکز آموزشی تحقیقاتی و تولیدی بخش کشاورزی مناسب ترین گزینه برای احداث این شهرک تعیین شد.